Taiwan

Sun Hau Industrial Co. Ltd.

Kaohsiung branch office
28, Jong Shan Heng Road, Shin Shing Dist.
Kaohsiung 80055, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886-7-2853717
Fax: +886-7-2869177

Anfrage/Create message